Otazníky života

Přednáškový cyklus 7.–18. srpna 2023 | 18:00 hod.

O tom, jak je možné vnímat víru a samotné křesťanství, mluví přednášky ­„Otazníky života“, které si pro posluchače připravují studenti. Snaží se hledat odpovědi na otázky, které si možná pokládáte i vy, jako například:

 • Proč jsme tady a odkud jsme přišli?
 • Proč existuje zlo a utrpení?
 • Co se děje po smrti?
 • Bude konec světa?
 • Můžeme žít věčně?

NAŠE MOTTO:

„Od začátku svého studia jsem si učinil zásadu, že kdykoli ­poznám mínění správnější, ihned upustím od svého méně správného a pokorně a ­radostně­ ­přijmu ­názor­ ­odůvodněný­ lépe. To, co víme, je zcela ­nepatrným zlomkem toho, co nevíme.“

Jan Hus

Svitky od Mrtvého moře

Proč je Bible výjimečná?

Stručný přehled
 • Co je Bible za knihu?
 • Kdo je autorem a jak vznikla?
 • Co obsahuje?
 • Je Bible důvěryhodný zdroj informací?
 • Svitky z kumránských jeskyní.

Další informace

  Záznam přednášky

Poznejte budoucnost

Dějiny napsané dopředu

Stručný přehled
 • Příběh z knihy proroka Daniele 2. kapitoly.
 • Sen babylonského krále Nebúkadnezara.
 • Sen nastiňuje dějiny světa od Babylonské říše až po naši současnost.

Další informace

  Záznam přednášky

Proč je tolik utrpení?

Kdo za to může?

Stručný přehled
 • Proč je na světě tolik utrpení a zla?
 • Kdo za to může?
 • Jak je možné, že to Bůh dopouští a že se na to dívá?
 • Odkud se zlo dostalo na naší planetu?
 • Bůh je Bohem svobody.
 • Zlo bude zničeno a už nikdy se nevrátí do vesmíru a na naši planetu.

Další informace

  Záznam přednášky

Byznys a víra

Životní příběh Radima Passera

Stručný přehled

Radim Passer je významný český developer. Je autorem knih s poutavým vyprávěním o jeho pozoruhodné životní cestě plné nečekaných událostí, odhodlání a víry.

Další informace

Osobnost, která změnila svět

Kdo je Ježíš?

Stručný přehled
 • Ježíš skutečně žil na této zemi. Existují o Něm i mimobiblické zprávy.
 • Starý zákon obsahuje kolem 300 proroctví vztahujících se právě na příchod Mesiáše.
 • Ježíšovi současníci sice očekávali Mesiáše, ale měli o něm docela jiné představy.
 • Ježíšův život je životem služby, pokory, lásky, pochopení, obětování se pro druhé.
 • Ježíš je osobností, která změnila svět a jedině v Něm máme naději na věčný život.

Další informace

  Záznam přednášky

Získat život – navždy

Nabídka nejen pro vyvolené

Stručný přehled
 • Bůh přišel s plánem, jak vykoupit lidstvo z hříchu.
 • Ježíš dobrovolně sestoupil na tuto Zemi, žil zde a zemřel jako oběť za naše hříchy.

 

 • Čtyři pilíře záchrany pro věčný život:
  1. Spasení (záchrana) je dar, projev Boží milosti.
  2. Všichni jsme se ocitli mimo Boží slávu.
  3. Odloučení od Boha = smrt.
  4. Ježíšova oběť nám daruje nový život.

Další informace

  Záznam přednášky

Co mě čeká po smrti?

Nebe, peklo, spánek nebo nic?

Stručný přehled
 • Co se stane, když člověk zemře?
 • Je pravda, že odcházíme do nebe? Anebo je pravda, že někteří odcházejí do pekla?
 • Pokud by lidé okamžitě po smrti šli do nebe nebo do pekla, k čemu by pak ještě bylo vzkříšení spravedlivých a nespravedlivých?
 • Věřící mají naději na vzkříšení.

Další informace

  Záznam přednášky

Dokonalý podvod

Temná stránka spiritismu a okultismu

Stručný přehled
 • Může se stát, aby živí hovořili s mrtvými?
 • Jaké je duchovní pozadí nadpřirozených okultních jevů?
 • A co víra v reinkarnaci?
 • Bible varuje, abychom se neobraceli k duchům zemřelých a nevyhledávali vědmy.
 • Jsou to moderní náboženské svody. Jejich cílem je odvést lidi od Ježíše.

Další informace

  Záznam přednášky

Boží katedrála v čase?

Jedinečnost týdenního cyklu

Stručný přehled
 • Sedmi­denní cyklus byl stanoven Bohem hned při stvoření této Země.
 • Čas oddělený pro společenství s lidmi a s Bohem.
 • Sobota je čas pro odpočinek.
 • Sobotu jsme dostali darem k tomu, abychom ji strávili s Ježíšem.

Další informace

  Záznam přednášky

Návrat Krále

To nejlepší teprve přijde

Stručný přehled
 • Bible končí poselstvím o Nové zemi.
 • Slova o nebi v knize Zjevení uzavírají celou lidskou historii, která začala lidským hříchem. Tehdy člověk ztratil bezprostřední blízkost Boha i rajské prostředí. Konec Bible se však opět vrací k původnímu plánu, aby člověk opět žil v prostředí nebe.
 • Naděje na novou zemi se prolíná Starým i Novým zákonem.
 • Nová země je připravena pro ty, kteří o to stojí, kteří nebudují nebeský ráj už teď na zemi, ale ukládají svůj poklad u Boha v nebi.
 • Život na Nové zemi stojí za všechny ztráty v tomto ­časném životě!

Další informace

  Záznam přednášky

Místo Konání

Sbor Církve adventistů sedmého dne Mohelnice

Smetanova 1036/8

Mohelnice