2 | Poznejte budoucnost

:

Dějiny napsané dopředu

Tento příběh je z knihy proroka Daniele 2. kapitoly. Babylónský král Nebúkadnezar se trápil, co bude s jeho říší v budoucnosti. Bůh ve Své milosti dal babylónskému králi sen, ve kterém mu nejen zjevil budoucnost, ale jasně ukázal, že Ježíš je skutečným Pánem nad dějinami lidstva, nad současností i budoucností. Sen krále natolik rozrušil, že ho celý zapomněl. Babylóňané věřili, že sny jsou odpovědí bohů na jejich otázky. Proto povolal mudrce, aby mu sdělili sen i výklad. Nikdo mu však nebyl schopen sdělit sen a podat výklad. Daniel se modlil k jedinému Bohu, Hospodinu Stvořiteli, který zná budoucnost a od Něj dostal nejen sen, ale i jeho výklad. Sen nastiňuje dějiny světa od Babylónské říše až po naši současnost.

 Klíčové texty Bible:

Izajáš 46,9–10:

„… Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane,
od pradávna, co se ještě nestalo…“

 

Zjevení 11,15:

„… Vlády nad světem se ujal náš Pán a jeho Mesiáš; a bude kralovat na věky věků.“

Osnova proroctví v knize Daniel 2. kapitole:

  1. Zlatá hlava — Babylónská říše, současnost krále Nebúkadnezara
  2. Stříbrná hruď a paže — Médo-Perská říše, začátek rok 539 př. Kr.
  3. Měděné boky a břicho — Řecká říše, začátek rok 331 př. Kr.
  4. Železné nohy — Římská říše, začátek rok 168 př. Kr.
  5. Chodidla ze železa a hlíny — Rozdělená Evropa, začátek 476 po Kr.
  6. Království, které nebude zničeno navěky — poslední předpověď, která se ještě nenaplnila

Registrace na 2. Přednášku 8. 8. 2023 | Poznejte budoucnost